جهت مشاهده اطلاعیه شماره ۲ مدیریت تحصیلات تکمیلی در خصوص پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد بر روی اینجا کلیک کنید.