جهت مشاهده اطلاعیه شماره ۶ اداره امور خوابگاه ها جهت تشکیل پرونده در سایت صندوق رفاه بر روی اینجا کلیک کنید.