ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در سال تحصیلی ۱۳۹۷ اطلاعیه های مقطع دکتری دوره پردیس و ارشد دوره نوبت دوم (شبانه) ، دوره یادگیری الکترونیکی (مجازی) و دوره پردیس به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند:

*مقطع دکتری دوره پردیس

*مقطع کارشناسی ارشد دوره نوبت دوم (شبانه)

*مقطع کارشناسی ارشد دوره یادگیری الکترونیکی (مجازی)

*مقطع کارشناسی ارشد دوره پردیس

از تمامی پذیرفته شدگان گرامی تقاضا می شود از مراجعه حضوری به امور مالی دانشجویان شهریه پرداز جهت پرداخت شهریه خود، خودداری فرمایند.