باسمه تعالی

ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد دوره پردیس در سال تحصیلی ۱۳۹۶ به اطلاع می رساند:

 
دانشجویان پذیرفته شده دوره پردیس مقطع کارشناسی ارشد در نیم سال اول مبلغ علی الحساب  ۰۰۰/۰۰۰/ ۲۵ ریال(دو میلیون و پانصد هزار تومان) به شکل فقط الکترونیکی و از طریق پروتال دانشجویی- منوی مالی پرداخت نمایند (قابل پرداخت با تمامی کارتهای عضو شبکه شتاب).
از تمامی پذیرفته شدگان گرامی تقاضا می شود از مراجعه حضوری به امور مالی دانشجویان شهریه پرداز جهت پرداخت شهریه خود، خودداری فرمایند.
تبصره (۱) :  در صورت تمایل به استفاده از مرخصی با دریافت فرم از دانشکده پس از تکمیل مشخصات لازم است شهریه ثابت را به ازای هر نیمسال پرداخت نمایند. ضمناً انتخاب واحد به صورت گروهی برای تمام دانشجویان جدیدالورود از طرف کارشناس گروه یا آموزش دانشکده انجام می پذیرد لذا در هنگام در خواست مرخصی، انصراف، مهمانی و یا قبولی در دانشگاه دیگر، نسبت به حذف دروس خود قبل از زمان حذف و اضافه به کارشناس گروه یا آموزش دانشگاه مراجعه نمایند.
تبصره (۲) : قابل ذکر است در صورتی که دانشجویان پس از ثبت نام الکترونیکی حتی بلافاصله  تقاضای انصراف از تحصیل، یا مرخصی و یا مهمانی را نمایند شهریه ثابت و پس از تاریخ حذف و اضافه دروس؛ کل شهریه واریز شده به استناد مقررات جزء جریمه انصراف تلقی خواهد شد و قابل برگشت نخواهد بود .
به اطلاع می رساند، شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد پردیس سال تحصیلی ۹۷-۹۶ بر اساس شهریه مصوب شده در کمیسیون دائمی دانشگاه به شرح جدول ذیل می باشد:

 
  (کلیه مبالغ به ریال)


شهریه دروس پیشنیاز ۳۰% کمتر از شهریه ی دروس نظری محاسبه می گردد.*** توجه: شهریه های فوق در صورتی قطعی خواهند شد که به تصویب هیأت امنای دانشگاه برسد.
*  شهریه ثابت ورودی های مذکور تا پایان تحصیل آنان ثابت بوده و تغییری نخواهد کرد.
* شهریه متغییر ورودی های مذکور در هر سال تحصیلی به میزان  ۱۵ درصد نسبت به مبلغ سال قبل افزایش می یابد.
 

امور مالی دانشجویان شهریه پرداز