اطلاعیه صندوق رفاه دانشجویان در خصوص الزام ورود به پورتال دانشجویی فقط با سیم کارت شخصی
قابل توجه دانشجویان و دانش آموختگان گرامی

باتوجه به تغییرات اعمال شده در پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان، از این پس دریافت وبازپرداخت تسهیلات دانشجویی منوط به این است که سیم کارت تلفن همراه بنام شخص دانشجو باشد.

لذا با عنایت به این که ورود به پورتال مزبورجهت دریافت و بازپرداخت وام ها و تسهیلات رفاهی و نیز اجاره بهای خوابگاه صرفا از طریق این سامانه امکان پذیراست ؛لازم است متقاضیان فاقدسیم کارت شخصی نسبت به تهیه آن بنام خود اقدام نمایند.