اطلاعیه فارغ التحصیلان در خصوص زمان تسویه حساب

قابل توجه دانش آموختگان محترم

شروع زمان تسويه حساب كليه دانش آموختگان بهمن ماه ۹۱ :  از اول اسفند ۹۱

 

فرایند صدور انواع گواهينامه فارغ التحصيلي:

۱-      تحويل مدارك زیر :

مدارك لازم جهت فارغ التحصيلي:

الف- ريزنمرات تاييد شده توسط گروه

ب- نامه تسويه حساب كتابخانه

ج- چهار قطعه عكس سياه و سفيد جديد

د- فتوكپي شناسنامه و فتوکپی کارت ملی

ه- كارت دانشجويي

و-  ۱۰۰۰  تومان پول تمبر

 

۲- صدور گواهي نامه ي پايان تحصيلات يا گواهي نظام وظيفه و تحويل آن به دانش آموخته ۲۴ ساعت پس از تحويل مدارك