اطلاعیه: فایل های راهنمای کار با سامانه آموزش های الکترونیکی و مجازی جهت استفاده در کلاس های جبرانی

به اطلاع کلیه اساتید و دانشجویان محترم می رساند: فایل های راهنمای کار با سامانه آموزش های الکترونیکی و مجازی جهت استفاده در کلاس های جبرانی توسط مرکز آموزش های الکترونیکی و مجازی تهیه و از طرق زیر قابل دسترسی می باشد.

سامانه آموزش های آزاد و مجازی

فایل های راهنما