قابل توجه دانشجویان ساکن در سراهای دانشجویی

به اطلاع می رساند مبلغ و نحوه واریزی سراهای دانشجویی در نیم سال دوم ۹۹-۹۸ متعاقبأ ازطریق سایت دانشگاه اعلام می گردد .