اطلاعیه قابل توجه دانشجویان محترم آسیب دیده از سیل

دانشجویان ساکن در مناطق سیل زده که مشمول گروه های مشروحه ذیل می باشند، جهت ثبت مشخصات و تحویل مدارک لازم تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ به اداره رفاه  دانشجویان (معاونت دانشجویی) مراجعه نمایند.

 

گروه ۱: دانشجویانی که منزل مسکونی ایشان بیش از ۷۰% تخریب شده و یا اقوام درجه ۱ ایشان فوت شده است.

مستندات: گواهی ستاد مدیریت بحران یا فرمانداری مبنی بر درصد تخریب منزل، گواهی فوت بر اثر سیل اخیر

گروه ۲: دانشجویانی که منزل مسکونی ایشان بین ۳۰% تا ۶۹% تخریب شده یا اقوام درجه ۱ ایشان مجروح شده است.

مستندات: گواهی از ستاد مدیریت بحران یا فرمانداری مبنی بر درصد تخریب منزل، گواهی پزشکی مبنی بر مجروحیت بر اثر سیل