اطلاعیه: قابل توجه دانش آموختگان تمام مقاطع تحصیلی

دانش آموختگان تمام مقاطع تحصیلی

در راستای برنامه ریزی جهت بهبود وضعیت اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی در وزارت علوم، از دانش آموختگان تمام مقاطع تحصیلی که در بازه مهر ۹۴ تا مهر ۹۵ فارغ التحصیل شده اند خواهشمند است با مراجعه به آدرس های زیر فرم مربوطه را تکمیل فرمایند.

https://irphe.ac.ir/hsu

http://form.hsu.ac.ir/view.php?id=85540

با تشکر

معاونت آموزشی دانشگاه حکیم سبزواری