اطلاعیه:

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی دانشگاه حکیم سبزواری(جهت مشاهده اطلاعیه کلیک کنید)

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی در دانشکده فناوری های نوین دانشگاه حکیم سبزواری_(جهت مشاهده اطلاعیه کلیک کنید)