اطلاعیه قطعی برق

به اطلاع دانشجویان و مراجعه کنندگان تلفنی می رساند با اعلام اداره برق شهرستان سبزوار، برق دانشگاه حکیم سبزواری از ساعت ۱۰ به مدت ۲ ساعت قطع می باشد. لذا کلاس های مجازی طی این دو ساعت برگزار نخواهد شد.