به اطلاع  دانشجویان گرامی می رسد با توجه به مشکل قطعی و کند بودن سرعت اینترنت و نظر به تعطیلی روز چهارشنبه ۹ بهمن ماه، امکان انتخاب واحد حضوری برای دانشجویان بدون در نظر گرفتن هزینه در روز شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۲ فراهم شده است.