اطلاعیه مدیریت آموزشی در خصوص زمان حذف و اضافه

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند:

با توجه به بروز مشکل فنی حذف و اضافه دانشجویان در سامانه آموزشی دانشگاه در روز سه شنبه ۹۴/۶/۳۱ ، امور مربوط به حذف و اضافه دانشجویان روز شنبه  ۹۴/۷/۴ نیز امکان پذیر خواهد بود.