برگزاری ترم تابستانی جهت حل مشکل دانشجویان و کمک به فراغت از تحصیل ایشان، با شرایط زیر و بصورت مجازی به تصویب رسید، دانشجویان گرامی جهت مشاهده شرایط و چگونگی ثبت نام در ترم تابستانی ۱۴۰۰  بر روی اینجا کلیک فرمایید.

 

اطلاعیه در خصوص شهریه ترم تابستان ۱۴۰۰

 

 مهلت ثبت نام: ۱۴۰۰/۴/۲۳