ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان گرامی، به اطلاع می رساند که ثبت نام کاملا الکترونیکی است. تحویل اصل مدارک نیز از طریق پست انجام خواهد شد.

برگزاری کلاسها نیز به صورت مجازی و از طریق سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه انجام خواهد شد. لذا تاکید می شود از مراجعه حضورای اکیدا خودداری فرمایید.

زمان و نحوه ثبت نام و مدارک لازم جهت ارسال و هم چنین زمان شروع کلاسها یکشنبه ۹۹/۷/۲۷ اطلاع رسانی خواهد شد.

#مدیریت_آموزشی