ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه معرفی شدگان به مرحله دوم آزمون دکتری سال ۹۹ دانشگاه حکیم سبزواری  به استحضار این عزیزان می رساند که مرحله دوم آزمون شامل برسی سوابق آموزشی، پژوهشی، فناوری و مصاحبه علمی در این دانشگاه از تاریخ ۳۰ شهریور  لغایت ۱۷ مهر ۱۳۹۹ و به صورت الکترونیکی و غیر حضوری برگزار خواهد شد

زمان بندی روز های مصاحبه  برای هر رشته و گرایش، راهنمای چگونگی انجام مصاحبه به صورت مجازی، مدارک و مستندات لازم و نحوه ارسال مدارک به دانشگاه متعاقبا و به زودی در همین سایت اطلاع رسانی خواهد گردید.

 

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه