جهت مشاهده اطلاعیه مدیریت دانشجویی در خصوص انتخاب اتاق نمونه سرای دانشجویی بر روی اینجا کلیک کنید.