بنام آنکه جان را فکرت آموخت

 

                           بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند                      چو عضوی بدرد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار

فرزندان افغانستانی عزیز دانشگاه حکیم سبزواری؛ با آرزوی صحت و سلامتی برای تک تک شما عزیزان و استعانت از یگانه قادر مطلق، برای برقراری هرچه سریعتر نظم، ثبات و حاکمیت قانون در سرتاسر آن کهن دژ صبور و پرافتخار، به شما عزیزان اعلام می شود که در راستای ارائه خدمات علمی و آموزشی فرامرزی دانشگاه حکیم سبزواری آغوش گرم خود را بر روی فرزندان افغانستانی خود گشوده است و در صورت تمایل به بازگشت، دانشگاه آمادگی دارد تا حد امکان چتر حمایت های خود را گشوده و هرگونه کمک لازم به ویژه خوابگاه را در اختیارتان قرار دهد. به امید روزی که شعر بی بدیل سعدی زبان حال مردمان ساکن کره خاکی گردد و صلح و سلامت در سراسر جهان گسترده شود.

ان شاء الله
با احترام مدیریت همکاریهای علمی بین المللی و دانشجویان بین الملل دانشگاه