اطلاعیه مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه حکیم سبزواری
به اطلاع آن دسته از دانشجویان گرامی که ثبت نام خود را با تاخیر انجام داده اند می رساند :
مرحله اول جهت استفاده از سیستم آموزش الکترونیکی بایستی به پرتال دانشجویی خود مراجعه نموده و از قسمت خدمات ،تغییر رمز عبور، رمز عبور خود را تغییر دهید و با دریافت رمز عبور جدید می توانید از سامانه آموزش الکترونیکی استفاده نمایید .
مرحله دوم با توجه به اینکه انتخاب واحد شما با تاخیر انجام گرفته ،بایستی در قسمت دروس ارائه شده سامانه آموزش الکترونیکی درس خود را جستجو نمایید و در آن درس ثبت نام نمایید.

با تشکر

اطلاعات تماس با کارشناسان آموزش دانشکده ها

دانشکده  نام و نام خانوادگی شماره تماس
دانشکده جغرافیا و علوم محیطی آقای جمال آبادی- شاد
۰۵۱۴۴۰۱۳۱۹۸ – ۰۵۱۴۴۰۱۳۲۹۸
دانشکده ادبیات و علوم انسانی آقای استاجی
۰۵۱۴۴۰۱۳۰۴۱
دانشکده الهیات و معارف اسلامی آقای خلقی ۰۵۱۴۴۰۱۲۸۷۴
دانشکده علوم ورزشی آقای یار احمدی ۰۵۱۴۴۰۱۲۷۵۵
دانشکده ریاضی
آقای قادری ۰۵۱۴۴۰۱۳۰۳۱
دانشکده علوم پایه خانم افضلی
۰۵۱۴۴۰۱۳۱۴۹
دانشکده مهندسی آقای عباسی – مقدم
۰۵۱۴۴۰۱۲۷۹۸ – ۰۵۱۴۴۰۱۲۷۹۷
دانشکده برق و کامپیوتر
دولت آبادی
۰۵۱۴۴۰۱۲۸۴۵
دانشکده نفت و پتروشیمی خانم آذین فر ۰۵۱۴۴۰۱۲۸۵۴