معرفی درس آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس

چرا حادثه جنگ و هشت سال دفاع مقدس به عنوان دو واحد درسی در دانشگاه ها ارائه شده؟
با توجه به گذشت  سه  دهه  از پایان جنگ تحمیلی  و دفاع مقدس   شبهاتی ایجاد شده است  که تبیین تاریخ دفاع مقدس می تواند روشن گر وضعیت  کشور در آن دوره باشد . پرداختن به  علت تجاوز عراق و  برنامه های رژیم بعثی  برای تفکیک خوزستان و همچنین  نگاه جامعه بین الملل به این تجاوز  و همچنین  تشریح اوضاع داخلی و  توطئه های مختلف   ازجمله  حمله طبس ،کودتای نوژه ،توطئه های داخلی و قومی    تحرکات  صدام از اوایل سال ۵۸ با  حمله های ایزایی در مرزهای که نهایتا  در تاریخ ۳۱/۶/۵۹ حمله گسترده هوایی و زمینی را به ایران اسلامی آغاز کرد می تواند ارزش سالها دفاع مقدس را برای جوانان امروز  مشخص نماید.
این درس با  همکاری   پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس و بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس  و با آموزش    پیشکسوتان دوران دفاع مقدس  که قابلیت  تدریس  موضوع را دارند از سال ۸۹ در همه دانشگاه های کشور به عنوان درس اختیاری  ارائه می گردد.