به نام یگانۀ دانایی و توانایی

قسم به قلم و آنچه می نویسد؛ و سپاس بی قیاس، خداوندی را که به بشر قدرت اندیشه و توان فکرت آموخت و اسباب تعالی او را فراهم ساخت.

با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال و عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای پذیرفته شدگان آزمون سراسری ۹۶ جهت مشاهده اطلاعیه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی هم اکنون می توانید بر روی اینجا کلیک کنید.