قابل توجه دعوت شدگان به مصاحبه دکتری به اطلاع می رساند زمان مصاحبه دکتری رشته ژئومورفولوژی دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ و رشته زبان و ادبیات عرب  چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۴  می باشد.
زمان مصاحبه رشته زبان و ادبیات فارسی مورخ  ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ، شیمی مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰ صبح ،فیزیک مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱٫۵ ظهر می باشد.
مصاحبه رشته مهندسی پزشکی بیو الکتریک مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ و رشته مهندسی برق الکترونیک مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ می باشد .

(  دانشجویان رشته ریاضی جهت کسب اطلاع از زمان به مصاحبه به داخلی ۴۴۰۱۳۰۳۷-۰۵۱ و داوطلبان رشته مهندسی مواد و متالوژی به داخلی ۴۴۰۱۲۷۷۶-۰۵۱ تماس حاصل فرمایند