اطلاعیه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی در خصوص ثبت نام دانشجویان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد