اطلاعیه معاونت دانشجویی مبنی بر تخلیه سراها و تحویل وسایل دانشجویان ( اطلاعیه شماره ۱)

 

اطلاعیه مهم

قابل توجه دانشجویان محترم ساکن در سراهای دانشجویی

به اطلاع می رساند: با عنایت به ضرورت تخلیه و آماده سازی سراهای دانشجویی برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، بدین وسیله از دانشجویانی که سال ۱۳۹۸ در سراهای دانشجویی اسکان داشته اند، تقاضا می شود بر اساس جدول زمان بندی ذیل جهت تحویل وسایل خود به دانشگاه مراجعه نمایند

 نکات مهم و قابل توجه:

– رعایت کامل جدول زمان بندی برای هر سرا الزامی است. (امور سراهای دانشجویی پاسخگوی دانشجویانی که خارج از تاریخ و ساعات تعیین شده مراجعه نمایند، نمی باشد).

– استفاده از ماسک و دستکش هنگام مراجعه ضروری می باشد. (از ورود افراد فاقد ماسک به سراها جلوگیری می شود).

– اسکان مراجعین در سراها حتی به صورت کوتاه مدت امکان پذیر نمی باشد.

– دانشجویان ملزم به خارج نمودن تمامی وسایل خود از سراهای دانشجویی و دانشگاه می باشند.

– همراه داشتن کارت دانشجویی الزامی می باشد.

– دانشجویانی که به هر دلیل در تاریخ های مقرر مراجعه ننمایند، وسایل آنان با مسئولیت شخص دانشجو در مکان های مورد نظر دانشگاه نگهداری خواهد شد.

– ساعت مراجعه ۱۶-۷:۳۰ بر اساس جدول زمان بندی.

ضمنا اخبار مربوط به شرایط و نحوه اسکان در سال تحصیلی آتی، متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

 

امور سراهای دانشجویی