بر اساس یکی از مصوبات شورای آموزشی دانشگاه که امروز  ۳۱ اردیبهشت ماه برگزار شد، کلاس های دانشگاه تا پایان نیمسال تحصیلی جاری به صورت غیر حضوری برگزار می‌شود، بر همین اساس امتحانات پایان ترم نیز به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
در همین جلسه بازه امتحانات پایان ترم از ۳۱ خرداد تا ۱۲ تیر ماه تعیین شده است. شیوه امتحان مجازی توسط مدرس هر درس مشخص خواهد شد، لذا دانشجویان باید با استادان هماهنگ کنند. همچنین آخرین مهلت حذف درس و حذف ترم ۱۰ خردادماه و یازه زمانی ارزشیابی اساتید هم ۱۷ تا ۳۰ خرداد می باشد.
در پایان تاکید می شود دانشجویان محترم از مراجعه حضوری به دانشگاه خوداری فرمایند.

#چند_نکته

⭕️ قابل توجه دانشجویان گرامی

💢۱. به اطلاع می رساند چگونگی و زمان تخلیه خوابگاه ها به زودی اعلام خواهد شد.

💢۲.اجاره بهای این نیمسال فقط برای روزهای حضور دریافت می شود.

💢۳.شیوه امتحان مجازی برای هر درس توسط استاد مربوطه تعیین می گردد.

💢۴.تصمیمات اخیر برای حفظ سلامتی شما اتخاذ شده لذا تلاش می شود ضمن حفظ کیفیت و کمیت آموزش، مقررات تسهیل شود.

💢۵.از دانشجویان گرامی تقاضا می شود سوالات خود را از مجاری رسمی پیگیری نمایند.