اطلاعیه مهم اداره خوابگاه ها در خصوص آخرین مهلت تمدید فرم امتیاز بندی(جهت مشاهده اطلاعیه کلیک کنید)