اداره خوابگاه های دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری اطلاعیه مهمی را در خصوص نحوه ی انتخاب خوابگاه و اتاق صادر کرد. کلیه ی دانشجویان متقاضی خوابگاه در ترم تحصیلی جدید جهت مشاهده این اطلاعیه هم اکنون می توانند بر روی اینجا کلیک کنند.