به اطلاع کلیه ی دانشجویان می رساند؛ جهت رفاه دانشجویان گرامی، در ضمن رعایت قوانین اداره ی تغذیه ی دانشگاه در خصوص ضرورت استفاده دانشجویان محترم از کارت دانشجویی جهت تحویل غذا،از تاریخ۹۶/۱۰/۱۰، فراموشی کارت دانشجویی( قابل ثبت در سیستم ) برای تحویل دو وعده غذایی از هر یک از وعده های صبحانه، ناهار و شام در ماه اعمال نمی گردد.