🛑فوری

✅ اطلاعیه اصلاح تاریخ برگزاری امتحانات پایان ترم

به استناد مصوبه استانداری محترم خراسان رضوی و با عنایت به تعطیلی چند روزه امتحانات پایان ترم دانشگاه بدین وسیله تاریخ های جدید برگزاری امتحانات به شرح ذیل به اطلاع می رسد:
امتحانات روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه ۲۱، ۲۲ و ۲۴ دی ماه به ترتیب در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه ۳، ۴ و ۵ بهمن ماه راس ساعت های مقرر قبلی و به صورت #حضوری برگزار خواهد شد.
ضمنا شروع ترم آینده از تاریخ ۱۶ بهمن به تاریخ ۲۳ بهمن موکول گردید.
لازم به ذکر است تغییرات جدید تقویم آموزشی ترم آینده شامل زمان دقیق انتخاب واحد، حذف و اضافه و… متعاقبا اعلام می شود.

روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری