جدول زمانی  انجام مصاحبه و نحوه ارسال مدارک پذیرفته شدگان مرحله دوم آزمون دکتری سال ۹۹

ضمن تبریک  به کلیه معرفی شدگان به مرحله دوم آزمون دکتری سال ۹۹ دانشگاه حکیم سبزواری ، به استحضار این عزیزان می رساند تاریخ مصاحبه بر اساس جدول زیر می باشد. جهت انجام مرحله دوم آزمون،  معرفی شدگان عزیز لازم است مدارک مورد نیاز زیر را تا تاریخ ۱ مهر ماه ۱۳۹۹ ، آدرس  ایمیل های مندرج در جدول ذیل  ارسال نمایید . عدم ارسال مدارک تا تاریخ مذکور به منزله انصراف از مصاحبه می باشد.

  • ۱– تصویر کارت ملی
  • ۲- تصویر شناسنامه
  • ۳- فرم تکمیل شده اطلاعات آموزشی، پژوهشی و فناوری معرفی شدگان مرحله دوم آزمون  ( جهت مشاهده فرم بر روی اینجا کلیک کنید)
  • ۴- عکس پرسنلی جدید
  • ۵- تصویر مدرک کارشناسی
  • ۶- تصویر مدرک کارشناسی ارشد
  • ۷- کپی تمامی مستندات قید شده در فرم اطلاعات آموزشی، پژوهشی و فناوری معرفی شدگان مرحله دوم آزمون( جهت مشاهده فرم بر روی اینجا کلیک کنید)
  • ۸- فیش واریز وجه به مبلغ ۸۰۰٫۰۰۰ ريال به شماره حساب ۴۰۰۱۱۰۹۹۰۳۰۲۰۰۱۴ با شناسه پرداخت ۳۳۶۱۰۹۹۶۰۱۲۰۰۰۶۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۰۵ شماره شبا (IR220100004001109903020014) به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه حکیم سبزواری نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی (قابل واریز از تمامی بانک ها) جهت بررسی پرونده

شایان یادآوری است که مرحله دوم آزمون شامل بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی، فناوری و مصاحبه علمی در این دانشگاه از تاریخ ۵ مهر  لغایت ۱۷ مهر ۱۳۹۹ و به صورت الکترونیکی (مجازی) و غیر حضوری برگزار خواهد شد. زمان دقیق مصاحبه داوطلبانی که مدارک ایشان در زمان مقرر دریافت گردد از طریق گروه مربوطه با تماس تلفنی و یا پیامکی  به اطلاع هر داوطلب می رسد.

معرفی شدگان عزیز لازم است جهت اطلاع از نحوه ورود و دریافت راهنمای چگونگی ورود به سامانه و انجام مصاحبه به سایت آموزش های  مجازی دانشگاه حکیم به نشانی زیر مراجعه نمایید :

https://www.hsu.ac.ir/elc

 

عنوان رشته ایمیل ارسال مدارک مهلت ارسال مدارک تاریخ مصاحبه
زبان و ادبیات فارسی

 

m.alavi2007@yahoo.com

۱ مهر ماه ۱۳۹۹ ۶ و ۸ و ۹ و ۱۲ و ۱۴ و ۱۶ مهر ۱۳۹۹
آب و هواشناسی l.mokhtari@gmail.com ۱ مهر ماه ۱۳۹۹ ۶ الی ۷ مهرماه ۱۳۹۹
ژئومورفولوژی l.mokhtari@gmail.com ۱ مهر ماه ۱۳۹۹ ۸ الی ۹ مهرماه ۱۳۹۹
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی Mechanic.eng@hsu.ac.ir ۱ مهر ماه ۱۳۹۹ ۶ الی ۸ مهرماه ۱۳۹۹
مهندسی مکانیک-دینامیک، ارتعاشات و کنترل a.ehsaniseresht@gmail.com ۱ مهر ماه ۱۳۹۹ ۷ الی ۹ مهرماه ۱۳۹۹
مهندسی مکانیک-جامدات ehssanetemadi@gmail.com ۱ مهر ماه ۱۳۹۹ ۷ الی ۹ مهرماه ۱۳۹۹
فیزیولوژی ورزشی r.askari@hsu.ac.ir ۱ مهر ماه ۱۳۹۹

۷ الی ۸ مهرماه ۱۳۹۹

۱۴ الی ۱۵ مهرماه ۱۳۹۹

ریاضی محض-جبر y.alizadeh@hsu.ac.ir ۱ مهر ماه ۱۳۹۹ ۶ الی ۷ مهرماه ۱۳۹۹
ریاضی محض-آنالیز arefijamaal@hsu.ac.ir ۱ مهر ماه ۱۳۹۹ ۶ الی ۷ مهرماه ۱۳۹۹
زبان و ادبیات انگلیسی s.ghaniabadi@hsu.ac.ir ۱ مهر ماه ۱۳۹۹ ۱۳ تا ۱۵ مهر ۱۳۹۹
شیمی amiri_amirhassan@yahoo.com ۱ مهر ماه ۱۳۹۹ ۷ الی ۸ مهرماه ۱۳۹۹
فیزیک rahnama@hsu.ac.ir ۱ مهر ماه ۱۳۹۹ ۱۴ الی ۱۵ مهرماه ۱۳۹۹
مهندسی مواد و پلیمر materials.eng@hsu.ac.ir ۱ مهر ماه ۱۳۹۹ ۷ الی ۹ مهرماه ۱۳۹۹
مهندسی برق ee.head@hsu.ac.ir ۱ مهر ماه ۱۳۹۹ ۵ الی ۷ مهرماه ۱۳۹۹
زبان و ادبیات عربی majidi.dr@gmail.com ۱ مهر ماه ۱۳۹۹ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹