اطلاعیه مهم خوابگاه ها

 قابل توجه دانشجویان محترم خوابگاهی

به اطلاع می رساند : خوابگاه های دانشجویی دانشگاه به دلیل شیوع بیماری كرونا كماكان تعطیل می باشد. لذا در صورت اتخاذ هرگونه تصمیم در خصوص بازگشایی احتمالی خوابگاه ها و یا تعیین تكلیف وسایل دانشجویان، مراتب از طریق سایت دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد.

  بر این اساس مراجعه حضوری به خوابگاه ها در حال حاضر میسر نمی باشد لكن دانشجویان می توانندبه منظورطرح درخواست های ضروری خود وانجام هماهنگی های لازم، همه روزه بجز ایام تعطیل با شماره داخلی۲۵۸۴-۴۴۰۱یا ۲۵۸۶یا۲۵۸۸ ازساعت ۸/۳۰تا۱۳تماس حاصل نمایند. »