بنا به اعلام دبیرخانه دومین جشنواره ایده های برتر کارآفرینی جهت توانمندسازی ایده های ارایه شده و برگزاری جشنواره با کیفیت بیشتر و موثرتر در راستای کارآفرینی، در مرحله اول جشنواره که روز دوشنبه  ۷ اسفند ماه برگزار می گردد، کارگاه های تئوری و عملی در خصوص کارآفرینی و تبدیل ایده اولیه به محصول با تدریس متخصصین برتر کشوری در این حوزه برگزار می گردد.(مکان برگزاری این کارگاه ها تالار بیهقی است)

*حضور کلیه ایده پردازان در این برنامه الزامی و عدم حضور ایشان به منزله انصراف از شرکت در جشنواره می باشد.
*ضمنا کلیه دانشجویانی که موفق به ثبت ایده نشده اند نیز می توانند در این کارگاه ها شرکت کرده و از این فرصت مناسب استفاده کنند.
*مرحله نهایی جشنواره جهت انتخاب و معرفی ایده های برتر و اهدای جوایز در زمان دیگری انجام خواهد شد که  متعاقبا اطلاع رسانی می گردد.

سین برنامه های مرحله اول جشنواره ایده های برتر کارآفرینی

۸:۳۰ تا ۸:۴۵ ذکر کلام الله قرآن مجید، خوش آمد گویی دبیر جشنواره و ارائه گزارش
 
۸:۴۵ تا ۱۰ معارفه و آغاز بخش اول:کارآفرینی چیست؟
١٠ تا ١١ کارآفرینی در عمل: مورد کاوی استارتاپ سیبوفن، ( به همراه آموزش پایه ای مهارتهای ارتباطی)
 
استراحت(۱۱الی ۱۱:۲۰)
١١.٣٠ تا ١٣ کارگاه عملی تبدیل ایده اولیه  به یک مدل اولیه کسب وکار
 
١٣ تا ١۴.٣٠ نماز و استراحت
 
١۴.٣٠ تا ١۶.٣٠ ادامه کارگاه عملی تبدیل ایده اولیه  به یک مدل اولیه کسب وکار
 
استراحت (١۶.٣٠ تا ۱۶:۴۵)
۱۶:۴۵ تا ۱۷:۴۵ مهارتهای ارتباطی