اطلاعیه مهم در خصوص آزمون عملی رشته علوم ورزشی ۱۴۰۰( جهت مشاهده متن اطلاعیه بر روی اینجا کلیک کنید.)