واگذاری اراضی جهت انجام امور زراعی زود بازده به دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشجویی

بسمه تعالی

به منظور بهره مندی موثر دانشجویان محترم از اوقات فراغت و همچنین پیرو سیاستگذاری های انجام شده در حوزه کارآفرینی و مهارت آموزی، در نظر است بخشی از اراضی اطراف خوابگاه بهار جهت انجام امور زراعی زود بازده، قطعه بندی و به دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشجویی واگذار گردد.

 بر این اساس، علاقه مندان می توانند تا تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه جهت ثبت نام اولیه اقدام نمایند.

لینک ثبت نام

مطالب تکمیلی متعاقبا به اطلاع دانشجویان خواهد رسید.