ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان رشته های بدون آزمون دانشگاه حکیم سبزواری به استحضار پذیرفته شدگان محترم می رساند از مراجعه حضوری به دانشگاه قویا خودداری نموده و بدون توجه به تاریخ های اعلام شده ی سازمان سنجش آموزش کشور با توجه به راهنمایی های اطلاعیه مدیریت آموزشی نسبت به ثبت نام اینترنتی خود اقدام نمایید.

 

جهت مشاهده اطلاعیه بر روی ” اینجا ” کلیک کنید.