دانشجویان متقاضی استفاده از خوابگاه در تابستان ۹۶ لطفا به نکات زیر توجه بفرمایید:

  • مبلغ هزینه ی اسکان بابت ۲ ماه (۱۵تیر تا ۱۵ شهریور)۱/۵۰۰/۰۰۰ریال می باشد.
  • خوابگاه بصورت خودگردان بوده و در توحیدشهر می باشد.
  • خدمات دانشجویی شامل کتابخانه،سالن مطالعه،سلف سرویس، سرویس رفت و برگشت به دانشگاه ارائه نخواهد شد.

شرایط استفاده از خوابگاه:

  • دانشجویان دکتری آزمون جامع داده باشند.
  • دانشجویان استعداد درخشان ارشد و دکتری به شرط تایید انجام فعالیت پژوهشی توسط استاد راهنما .
  • دانشجویان راه یافته به مرحله ی دوم المپیاد (با تخفیف ویژه).
  • دانشجویان ارشد ترم سوم و بعد از آن، پس از اخذ واحد پایان نامه و تایید استاد راهنما مبنی بر انجام کار در تابستان .