“بسمه تعالی”

ضمن عرض تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به کلیه دانشجویان گرامی و آرزوی سلامتی وبهروزی برای کلیه دانشجویان عزیز، به اطلاع می رساند:

طبق تأکید معاون محترم وزیر و رییس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی برضرورت اجرای الکترونیکی طرح  پایش سلامت جسم و روان برای کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل با توجه به وضعیت خاص شیوع ویروس کرونا و در راستای حمایت از دانشجویان در معرض خطر، ضروری است کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل از ۱۵ شهریور ماه تا ۱۵ آبان ماه طبق فرایند های زیر اقدام به تکمیل کارنامه سلامت نمایند.

۱-ورود به سامانه الکترونیکی کارنامه سلامت روان (سامانه سجاد )

۲-مراجعه به لینک

https://portal.saorg.ir/physicalhealth/

 ۳-مراجعه به لینک

   portal.saorg.ir/mental health//https:

 ۴-دریافت کد رهگیری وحفظ ونگهداری آن

نظر به حساسیت  موضوع سلامت دانشجویان در این وضعیت خاص بیماری کرونا و پی گیری ها و حمایت های مربوطه  و مطابق بخشنامه وزارت بهداشت، شرکت در طرح پایش سلامت وتکمیل کارنامه سلامت جهت تمام دانشجویان الزامی می باشد، بازه زمانی تکمیل کارنامه سلامت جهت دانشجویان شاغل به تحصیل  از ۱۵ شهریور لغایت ۱۵ آبان و برای دانشجویان جدیدالورود از زمان ثبت نام تا پایان آذر ۹۹ می باشد.                                                                                                                              

                                                                                                            مرکز مشاوره وبهداشت ودرمان