اطلاعیه مهم در خصوص پاسخگویی تلفنی پرسنل معاونت آموزشی دانشگاه حکیم سبزواری (بر روی نوشته کلیک کنید)