اطلاعیه مهم مرکز مشاوره و بهداشت

 طرح پایش سلامت جسم و روان دانشجویان جدیدالورود سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تا ۱۸ آذر تمدید شد.
لازم به ذکر است در صورت عدم مراجعه دانشجویان جهت تکمیل فرم های مربوطه مدارک دانشجویی آنها ناقص خواهد بود.

مرکز مشاوره و بهداشت