✅امکان فعال شدن انتخاب واحد ویژه برای دانشجویان دارای رای کمیسیون خاص

◀️معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی داانشگاه حکیم سبزواری اعلام کرد، دانشجویان دارای رای کمیسیون موارد خاص در آخرین جلسه این کمیسیون و کلیه دانشجویان شبانه که تاکنون موفق به تسویه حساب مالی و انجام انتخاب واحد خود نشده اند می توانند در روزهای دوشنبه و سه شنبه ۲۵ و ۲۶ بهمن ماه جهت انتخاب واحد ویژه به ادارات آموزش دانشکده خود مراجعه نمایند.

🔹بدیهی است این تاریخ قابل تمدید نخواهد بود