معاون آموزشی وزارت علوم در نامه‌ای به روسای دانشگاه‌ها بر الزام واکسیناسیون جامعه دانشگاهی تاکید کرد

معاون آموزشی وزارت علوم در نامه‌ای به روسای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی با اشاره به مصوبه هشتاد و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مبنی بر لزوم از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در کوتاه ترین زمان ممکن، بر الزام واکسیناسیون جامعه دانشگاهی تاکید کرد.

دکتر خاکی صدیق در این نامه از روسای دانشگاه‌ها خواسته است به روش متناسب برای فراخوان گسترده و موثر دانشجویان به الزام انجام واکسیناسیون اقدام کنند.

** گفتنی است با توجه به تصمیم ملی مبنی بر از سرگیری آموزش حضور در دانشگاه ها،  همه اقشار دانشگاهی به انجام واکسیناسیون موظف هستند و عدم اقدام در این زمینه به دلیل غیر موجه عوارض و تبعات جدی در فرآیند تحصیلی آنها را به دنبال خواهد داشت.**