نخستین کمک بلاعوض قرض الحسنه در سال ۹۶ به موسسه رفاهی اعضاء غیر هیات علمی واریز شد.
با پیگیری هیات مدیره موسسه رفاهی اعضاء غیر هیات علمی اولین کمک بلاعوض قرض الحسنه به مبلغ ۵۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال در سال ۱۳۹۶ از طرف دانشگاه به این موسسه  واریز می گردد.