نحوه رزرو غذا :

۱-    ابتدا کارت خود را به قسمت پایین دستگاه (سمت راست) نزدیک نمایید.
۲-    اگر کارت شما مشکلی نداشته باشد ،روی صفحه نمایش دستگاه ، جدول رزرو غذا ومیزان اعتبار شما نمایش داده می شود.
۳-    با فشار دادن یکی از دکمه های هفته جاری ،یک هفته بعد،دوهفته بعد وسه هفته بعد ،هفته مورد نظر را جهت رزرو غذا انتخاب نمایید.
۴-    وعده هایی که به صورت چشمک زن می باشند قابل انتخاب وصفرهای ثابت را نمی توان رزرو نمود.
۵-    برای رزرو هر وعده دلخواه کافیست تا دکمه مربوط به آن وعده را فشار دهید تا صفر چشمک زن به عدد یک تبدیل شود.
۶-    سپس دکمه تایید را فشار دهید تا غذاهای رزرو شده ثبت گردد.
۷-   در صورت تمایل، جهت اطمینان از صحت خرید های انجام شده مراحل ۱ و ۲ را تکرار نمایید.

نکات قابل توجه :

  • در هر خانه ی جدول، ۲ صفر چشمک زن وجود دارد که صفر بالایی به منزله انتخاب" سلف" وصفر پایینی به منزله انتخاب  "نوع غذا" می باشد.
  • انتخاب نوع غذا : شما مجاز به انتخاب دو نوع غذا در وعده های ناهار وشام هستید در صورتی که تمایل به انتخاب نوع اول غذا هستید بر اساس بندهای مذکور در قسمت" نحوه رزرو غذا" عمل کنید وچنانچه مایل به انتخاب غذای نوع دوم هستید بایستی قبل از انتخاب وعده ی مورد نظر نسبت به تغییر "نوع غذا" با استفاده از کلیدهای انتخاب غذا اقدام نمایید.
  • علامت x به این معنی می باشد که شما در آن وعده غذا خورده اید.
  • پس دادن وعده: می توانید با فشار دادن دکمه وعده مربوطه ،آن را از حالت رزرو ثابت به حالت صفر چشمک زن تبدیل نمایید ودکمه تایید را فشار دهید.(در صورتیکه مهلت خرید/پس دادن به اتمام نرسیده باشد.)
  • دکمه انصراف: توجه داشته باشید که از این دکمه برای پس دادن غذای رزرو شده استفاده نمی گردد وفقط با استفاده از این دکمه می توانید عملیات جاری را لغو نمایید.
  • خرید غذای خارج از خدمات :غذای خارج از خدمات در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۱ صبح به بعد صرفا" برای وعده ناهاربه تعداد محدود توزیع می گردد که شما می توانید با انتخاب کلید «هفته جاری» وانتخاب وعده همان روز اقدام به خرید « خارج از خدمات » نمایید.

امور تغذیه