اداره تغذیه دانشگاه حکیم سبزواری اطلاعیه های مهمی را در خصوص  مناقصه سلف سرویس دانشگاه صادر کرد. جهت مشاهده این اطلاعیه ها بر روی عنوان ریر کلیک کنید.
      اطلاعیه های مهم اداره تغذیه در خصوص مناقصه سلف سرویس