اداره امور خوابگاه های دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری اطلاعیه های مهمی را صادر کرد. جهت مشاهده این اطلاعیه ها بر روی لینک زیر کلیک کنید.
    اطلاعیه های مهم اداره خوابگاه ها (اطلاعیه شماره ۴ ، ۵ و ۶)