باسمه تعالی

ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان  در سال تحصیلی ۱۳۹۶ به اطلاع می رساند اطلاعیه های امور مالی دانشجویان شهریه پرداز به شرح زیر است:

 

اطلاعیه شهریه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد دوره یادگیری الکترونیکی(مجازی)

اطلاعیه شهریه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد دوره پردیس

اطلاعیه شهریه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد دوره نوبت دوم(شبانه)