اطلاعیه های مهم انتخابات شورای صنفی-رفاهی دانشجویان

اطلاعیه شماره ۲

فهرست اسامی داوطلبان واجد شرایط عضویت در شورای صنفی – رفاهی دانشجویان درسایت معاونت دانشجویی اعلام گردید.
جهت مشاهده اسامی دانشجویان و آخرین تغییرات اینجا را کلیک فرمائید.
گفتنی است :
۱- دانشجویانی که در مهلت مقرر اقدام به ثبت نام نموده اند و مشخصات آنان در فهرست مزبور نمی باشد؛ در صورت اعتراض به بررسی صلاحیت ها می توانند از تاریخ ۲۸ لغایت ۱۳۹۴/۷/۲۹ درخواست تجدید نظر خود رابه صورت مکتوب به مدیریت دانشجویی ارایه نمایند.
۲- مراحل بعدی برگزاری انتخابات متعاقبا اعلام خواهد گردید.