✅اطلاعیه و نحوه و تاریخ برگزاری امتحانات پایان ترم اول ۱۴۰۲_۱۴۰۱

پیرو ابلاغیه استانداری محترم خراسان رضوی مبنی بر تعطیلی ادارات و دستگاه‌های اجرایی و تعویق امتحانات دانشگاه ها و همچنین قطع گاز دانشگاه، و پس از تشکیل جلسه اضطراری شورای آموزشی دانشگاه و هیئت رئیسه تاریخ جدید برگزاری امتحانات پایان ترم به شرح ذیل به اطلاع می رسد:

به استناد بخشنامه شماره ۲۹۹۳۱۴/۲  وزارت علوم امتحانات ادامه دانشگاه حکیم سبزواری به صورت حضوری از تاریخ ۱۱  لغایت ۲۰ بهمن ماه برگزار خواهد شد. شروع کلاس های نیمسال دوم ۲۳ بهمن می باشد.
همچنین زمان انتخاب واحد از شنبه مورخ ۱ بهمن لغایت چهارشنبه ۵ بهمن می باشد.