متقاضیان می توانند جهت ثبت نام  تا تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ به آدرس  https://www.hsu.ac.ir/talent/ مراجعه نمایند.

گروه استعدادهای درخشان دانشگاه حکیم سبزواری

تلفن پاسخگویی:

۴۴۰۱۲۸۷۹

از شنبه تا ۴ شنبه در ساعات اداری